Advokatsamfundet söker två jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning, som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag
till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets
disciplinnämnd med mera. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till
Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 12 oktober 2017.