Mängdbrotten, som utgör hälften av de brott domstolarna prövar, kan lagföras avsevärt snabbare genom ett försöksprojekt. Utredaren, f.d. lagmannen Stefan Strömberg, lägger fram förslaget i sitt delbetänkande En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål.

I utredningen har Stefan Strömberg i uppdrag att föreslå åtgärder som med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet leder till en snabbare lagföring av brott och att lämna förslag till ett försöksprojekt. Nu föreslår han att flera av rättsväsendets myndigheter ska ingå i försöksprojektet.

De brottstyper som projektet ska omfatta, till exempel vissa typer av stöld, skadegörelse, brott mot knivlagen, narkotikabrott, rattfylleri, olovlig körning och andra trafikbrott, står för omkring hälften av alla brott som prövas av tingsrätterna.

I dag är lagföringstiden för den typen av brott i genomsnitt 22 veckor. Stefan Strömberg bedömer att den tiden kan halveras i ett första steg.

Under projektets andra del ska brott som kan utredas direkt på brottsplatsen lagföras inom två veckor. Brottsutredningar som kräver kompletterande utredningsåtgärder, som analysbesked, ska lagföras inom sex veckor från polisens ingripande.

Stefan Strömberg har identifierat flera åtgärder som kan kortar lagföringstiderna. Bland annat ska polisen genom att fokusera på direkta utredningsåtgärder kunna avsluta brottsutredningar omedelbart på brottsplatsen i högre omfattning. Ett nytt delgivningssätt, som också innebär att misstänkta redan på brottsplatsen ska kunna få en tid för huvudförhandling i domstolen, ska åstadkomma en snabbare delgivning.

I delbetänkandet föreslår Stefan Strömberg att projektet inleds i norra Stockholm hösten 2017 och senare utvidgas till större delar av norra Stockholms län.

Brottsutredningar mot misstänkta personer som är under 18 år eller där frihetsberövande kan bli aktuellt ska till en början inte att ingå i försöksprojektet.

Delbetänkandet En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36).