Idag, den 10 augusti, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg tillsammans med sju jurister och debattörer på DN Debatt att tiggeri inte förbjudet enligt svensk lag, trots att det i debatten ofta påstås att svensk lag innehåller ett förbud mot att tigga.

De åtta skriver bland annat att Sverige har en allt annat än stolt historia av diskriminering och trakasserier mot just utsatta romer samt att ”mycket talar för att rätten att be om ekonomisk hjälp i offentligheten skyddas av internationella normer för mänskliga rättigheter, vilket blir ett hinder mot att lagstifta om förbud. I USA är det klarlagt genom ett bindande domstolsavgörande att vädjan om stöd är en del av yttrandefriheten. Författningsdomstolar i Italien, Kanada och Österrike har också prövat frågan om tiggeriförbud och funnit dessa otillåtna mot bakgrund av det konstitutionella rättighetsskyddet.”

Läs hela debattinlägget här.