Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om att CCBE är mestadels positiva till Europeiska kommissionen förslag om nya regler för så kallade skatteförmedlare, bland annat advokater, som utformar och säljer skattesystem.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 63 även:

  • CCBE årliga möte med kinesiska och japanska advokatsamfunden.
  • CCBE Standing Committee i Bryssel
  • Projektet TRALIM som utbildar advokater om den europeiska lagstiftningen om till invandring och asyl
  • EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

CCBE-Info 63 (engelska)

CCBE-Info 63 (franska)