Den 1 augusti trädde en ny penningtvättslag (2017:630) och en lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän i kraft.

Advokatsamfundet har sammanställt information till advokatbyråer, advokater och biträdande jurister om vad de nya lagarna innebär i advokatverksamheten:

Information om den nya penningtvättslagstiftningen

Inom kort kommer Advokatsamfundet också att publicera en ny vägledning för advokater och advokatbyråer om penningtvättslagstiftningen ur advokatperspektiv.