Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Japansk delegation besökte samfundet

Internationellt besök hos Advokatsamfundet.

Advokatsamfundet besöktes idag, den 22 augusti, av en delegation med japanska försvarsadvokater, företrädare för det japanska advokatsamfundet och professorer i straffrätt. Delegationen togs emot av Advokatsamfundets stf. chefsjurist och internationellt ansvarige, Johan Sangborn.

Vid besöket diskuterades bland annat de båda ländernas straffprocessordningar, rätten till försvar, rättssäkerhet och den misstänktes rätt till inflytande under förundersökningen.