Under sista veckan i augusti pågår kursveckan Developing a Human Rights Toolbox i Stockholm. Human Rights Toolbox-kursen har genomförts sedan 2007 i samarbete mellan Raoul Wallenberg-institutet and Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Den riktar sig till verksamma advokater från länder över hela världen.


Ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn var värd när deltagarna i Human Rights Toolbox besökte Advokatsamfundet.

Årets upplaga av kursen har två teman: Rättvis rättegång och antikorruption. Tretton unga advokater från lika många länder i fyra världsdelar deltar. Under veckan för deltagarna träffa och lyssna på verksamma advokater inom både affärsjuridik och straffrätt, företrädare för näringsliv och ideella organisationer och institut. Studiebesök i domstol och hos Sveriges advokatsamfund ingår också i programmet.

Den 30 augusti besökte deltagarna Advokatsamfundets kansli, där ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn bland annat talade om samfundets arbete för rättssäkerhet.

Läs mer i kommande nummer av tidskriften Advokaten.