Advokaten nr 6/2017:

Fokus: Så ska utvecklingen vändas

Vårdnadstvisterna har både ökat kraftigt och blivit allt mer infekterade. Utvecklingen påverkar framförallt ­barnen negativt som utsätts för stora påfrestningar, men även deras ­vårdnadshavare och  advokaternas ­arbetsmiljö påverkas negativt.

Läs mer

Nya lagar innebär avsteg från kärnvärden

Den nya lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PTL) gäller från och med den 1 augusti 2017 och innebär ökade krav på klientkännedom och risk­bedömning.

Läs mer

Anne Ramberg: Skatteundandragande och advokatens ansvar

Det krävs att advokaterna också fortsättningsvis lever upp till en hög etisk standard när det gäller tillämpning av skattelagstiftning. I tider av stark populism är risken annars uppenbar att politikerna väljer att inte respektera grundläggande rättsstatliga principer om advokaters oberoende och tystnadsplikt, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Rekordmånga asylansökningar skapar stor press

Efter den rekordstora flyktingströmmen till Sverige 2015 väntar nu ett unikt stort antal asylansökningar på att avgöras. Såväl migrationsdomstolarna och Migrationsverket som advokaterna kommer att påverkas kraftigt när alla ansökningar om asyl ska hanteras.

Läs mer

Christer Danielsson, Advokatsamfundets nya ordförande:
”Jag tror att processen har varit bra för samfundet”

Advokatsamfundets nya ordförande Christer Danielsson vill få till stånd ett mer aktivt styrelsearbete. Styrelsen måste vara ett forum för öppen diskussion och beslut i frågor av betydelse för kårens framtid, säger Danielsson.

Läs mer

Gästkrönika av Mathias Ståhle: Hemligstämpeln har blivit populär igen

Historien har visat oss mer än en gång att även välmenande rättsstater förr eller senare vill nyttja sina hemliga tvångsmedel för att de finns där, snarare än för att de är särdeles effektiva eller ens önskvärda, skriver Mathias Ståhle, mottagare av Advokatsamfundet journalistpristagare, i sin gästkrönika.

Läs mer