Advokat i framtiden bjuder tillsammans med Hildary in till en lunchföreläsning för att uppmärksamma att det är precis 100 år sedan Eva Andén antogs som den första kvinnliga ledamoten av Advokatsamfundet.

Lunchen äger rum tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11.45–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. Lunchen serveras från kl. 11.45. Kom gärna i god tid. Vi inleder med mingel samt enklare lunch och kaffe.

Elsa Trolle Önnerfors är docent och universitetslektor i rättshistoria och verksam som lärare och forskare vid Juridiska fakulteteten i Lund. Sedan ett antal år driver hon ett forskningsprojekt kring de första kvinnliga juristerna i Sverige – ett ämne som det finns väldigt lite skrivet om. En av de kvinnor hon forskar om är Eva Andén, som för precis 100 år sedan antogs som den första kvinnliga ledamoten av Advokatsamfundet. I samfundets protokoll från den 14 mars 1918 antecknades det att ”fröken Andén vore den första kvinna, som vunnit inträde i Sveriges Advokatsamfund, varom meddelande till pressen skulle ske”.

Under föreläsningen kommer Elsa Trolle Önnerfors berätta om bl.a. Eva Andéns gärning, i en tid då kvinnor var utestängda från många juristyrken, samt de utmaningar som hon mötte och övervann. Kanske väcker det även tankar om kvinnliga och manliga juristers villkor och situation i vår egen tid?

Varmt välkomna!

Anmälan

Bindande anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se (ange ev. önskemål om specialkost). Deltagande sker till en kostnad av 125 kr (inklusive moms) som betalas in till bankgironummer 5148-7759. Vänligen ange referens 4321 samt namn på den deltagare som avses på inbetalningen.

Sista dag för anmälan är tisdagen den 13 mars 2018.