Advokatsamfundets styrelse har beslutat att revidera riktlinjerna för professionell vidareutbildning samt revidera föreskrifter för e-utbildning, som högst får utgöra sex av det årliga fortbildningskravet om totalt 18 timmar.

Enligt de nya föreskrifterna bör ett utbildningstillfälle avseende e-utbildning inte understiga 1 timmes effektiv utbildningstid inklusive kontrollfrågor (tidigare 1,5 timmes effektiv utbildningstid). Lydelsen om att sex timmars e-utbildning normalt motsvarar tre olika e-utbildningar stryks ur samfundets föreskrifter. (Se Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater, stycke 2.2 samt Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater, stycke 8.)
Kravet på interaktiva inslag i en e-utbildning förtydligas genom tillägget ”För att uppnå sitt syfte ska antalet kontrollfrågor och deras svårighetsgrad vara på en sådan nivå att de utgör ett reellt test av inhämtad kunskap.” (Se Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater, stycke 5).

Riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater