En advokat i Kristianstad, som var förordnad i ett LVU-mål med förhandling i Förvaltningsrätten i Malmö, beviljas med hänsyn till trafiksituationen av kammarrätten ersättning för ytterligare 1 timmars tidsspillan för resa mellan Kristianstad och Malmö.

Advokaten yrkade i förvaltningsrätten ersättning för tidspillan om 6 timmar, varav 4 timmar utgör en bilresa mellan Malmö och Kristianstad med egen bil, men förvaltningsrätten bedömde bara att ersättning för resan motsvarande 3 timmar var skäligt.

Advokaten överklagade då till kammarrätten ”med hänsyn till den trafikintensitet som råder mellan Kristianstad och Malmö måste man beräkna fyra timmars tidsspillan för att vara säker på att komma fram i tid till förhandlingen.”

Kammarrätten i Göteborg beviljar ersättning för tidsspillan med ytterligare en timme eftersom de menar att det är rimligt att biträdet anländer till domstolen med viss marginal.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 147-18, 148-18