Högsta domstolen söker i en anställningsannons ett justitieråd med särskild erfarenhet av advokatverksamhet eller liknande praktisk verksamhet.

Läs hela annonsen på Sveriges Domstolars hemsida