Jur. kand. Sofie Liljebäck, biträdande jurist på Trägårdh Advokatbyrå och vinnare av 2017 års Midander–Lönn-stipendium, var gäst vid Advokat i framtidens och Hildarys lunchseminarium på Advokatsamfundets kansli i Stockholm den 7 februari.

Hon talade under rubriken ”Varför ska vi acceptera det som kränker, chockar eller stör?” om förhållandet mellan yttrandefriheten och lagstiftningen om hets mot folkgrupp, om de konflikter som uppstår i intresseavvägningen mellan dem och om de teorier som ligger till grund för det rättsliga skyddet för yttrandefriheten.

Läs mer i Advokaten!