Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla metoder som ska göra det svårare för den organiserade brottsligheten att använda företag för att begå brott. Myndigheten ska i dialog med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att utöka kontrollerna redan vid start och registrering av olika företagsuppgifter. Enligt regeringen kan det handla om nyregistrering av företag, ändring av företrädare av företag eller vid inlämnande av årsredovisning.

Uppdraget ska delredovisas senast den 10 juni och slutredovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2018.

Läs mer på regeringens hemsida.