Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ragnar Palmkvist blir hovrättslagman i Svea hovrätt

Advokatsamfundets tidigare chefsjurist.

Ragnar Palmkvist, tidigare chefsjurist på Advokatsamfundet, har i dag den 15 februari utnämnts av regeringen till hovrättslagman i Svea hovrätt.

Ragnar Palmkvist är nu chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och är för närvarande ordförande i den uppmärksammade rättegången om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017, som pågår i tingsrätten. Han var Advokatsamfundets chefsjurist 2000–2006.