En advokat i Eskilstuna som ombud i ett LVU-mål får inte ersättning för tågresa från annan förhandling i Stockholm – utan bara fram och tillbaka mellan Linköping och Eskilstuna där advokatfirman har sitt säte.

Det trots att Förvaltningsrätten i Linköping kände till att advokaten var inbokad på förhandling i Stockholm tidigare samma dag som LVU-målet skulle hålla muntlig förhandling, och enligt advokaten godkände merkostnaderna det skulle medföra.

Ombudet begärde därför ersättning för 7,5 timmars tidsspillan av Förvaltningsrätten i Linköping avseende tågresor på sträckorna Stockholm-Linköping och Linköping-Eskilstuna. Förvaltningsrätten gav henne dock bara rätt till ersättning för fem timmar eftersom man ansåg att ombudet varit i Stockholm på grund av en annan förhandling och därför inte kunde få ersättning för resan därifrån.

Advokaten överklagade då till Kammarrätten i Jönköping som skriver att det inte finns några noteringar i förvaltningsrättens akt om att de godkände advokatens merkostander, och beviljar henne därför bara ersättning utifrån att hon rest från Eskilstuna till Linköping, och tillbaka, vilket motsvarar 5 timmar.

Kammarrätten i Jönköping mål nr 2347-17