International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) uppmanar Kinas president Xi Jinping att upphöra med förföljelsen av människorättsadvokater i Kina och att följa internationella lagar som skyddar juristers oberoende.

Sedan juli 2015 har kinesiska myndigheter fört vad kritiker har kallat ett krig mot det civila samhället genom frihetsberövande av arbetaraktivister, kvinnorättsaktivister och människorättsadvokater. Hans Corell och Michael Kirby, som delar ordförandeskapet i IBAHRI, hänvisar i brevet till aktuella fall där advokater har frihetsberövats och förföljts av kinesiska myndigheter och uttrycker "allvarlig oro över det obefogade ingreppet i advokaters yrkesplikter” och förföljelserna undergräver rättsstatliga och demokratiska principer.