I anledning av de uppgifter som förekommit i media rörande påstådda arbets- och anställningsförhållanden m.m. hos en advokat som sysslar med uppdrag som målsägandebiträde har generalsekreteraren i dag inlett ett ärende.