Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

PACE: Konvention om advokatyrket bör utarbetas

Nytt nyhetsbrev från CCBE.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om att Europarådets parlamentariska församling (PACE) den 24 januari antog en rekommendation som uppmanar EU:s ministerråd att utarbeta och anta en europeisk konvention om advokatyrket.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 68 även:

CCBE-Info 68 (engelska)

CCBE-Info 68 (franska)