Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tjeck utsedd till ny ordförande i CCBE

Antonín Mokrý ska leda Rådet för de europeiska advokatsamfunden.

Advokat Antonín Mokrý från Tjeckien har utsetts till ny ordförande för Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. Mokrý har tidigare varit 1:e vice ordförande i CCBE, och efterträder skotten Ruthven Gemmell.

Margarete Gräfin von Galen från Tyskland har samtidigt utsetts till 3:e vice ordförande.

José de Freitas, Portugal, har utsetts till 1:e vice ordförande, Ranko Pelicarić, Kroatien som 2:e vice ordförande, och Margarete Gräfin von Galen från Tyskland har utsetts till 3:e vice ordförande.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden företräder fler än en miljon advokater från 45 länder.

Läs mer på CCBE:s hemsida