Advokat Antonín Mokrý från Tjeckien har utsetts till ny ordförande för Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE. Mokrý har tidigare varit 1:e vice ordförande i CCBE, och efterträder skotten Ruthven Gemmell.

Margarete Gräfin von Galen från Tyskland har samtidigt utsetts till 3:e vice ordförande.

José de Freitas, Portugal, har utsetts till 1:e vice ordförande, Ranko Pelicarić, Kroatien som 2:e vice ordförande, och Margarete Gräfin von Galen från Tyskland har utsetts till 3:e vice ordförande.

Rådet för de europeiska advokatsamfunden företräder fler än en miljon advokater från 45 länder.

Läs mer på CCBE:s hemsida