Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fler ärenden till åklagare förra året

Men för våldsbrotten minskade polisens uppklarning.

Antalet uppklarade brott som polisen redovisade till åklagare ökade förra året, enligt Polismyndighetens verksamhetsstatistik 2017. Det är första gången sedan år 2010 som antalet redovisade ärenden ökar.

Totalt sett ökade antalet uppklarade brott förra året med 3,1 procent. Resultatet förbättrades för sju av tio brottskategorier, bland annat för bedrägerier, övriga brott mot person, skadegörelse och trafikbrott.

Men för våldsbrotten har statistiken försämrats. Utveckling för våldsbrotten där ärenderedovisningen backade med 2,7 procent under 2017.

Läs mer i Polismyndighetens Verksamhetsstatistik 2017