Idag, på Day of the Endangered Lawyer, uppmanar the International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) Turkiets regering att upphöra med att systematiskt förfölja, frihetsberöva och åtala människorättsförsvarare och jurister.

Sedan militärkuppförsöket 2016 har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och hans regering stängt 34 lokala advokatsamfund, frihetsberövat 572 advokater, åtalat 1 488 advokater och dömt 79 advokater till fängelse.

Läs mer om Day of the Endangered Lawyer 2018 här