De högsta verkställande tjänstemännen i advokatsamfunden i de fem nordiska länderna träffades för en konferens på Sveriges advokatsamfunds kansli igår, den 29 januari. Generalsekreterarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige diskuterade frågor som är aktuella för advokatväsendet och advokatorganisationerna i Norden.

 

Bild fr.v: Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri för Lögmannafélag Íslands; Minna Melender, generalsekreterare i Finlands Advokatförbund; Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening; Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, och Torben Jensen, generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.