Den så kallade Blåljusutredningen föreslår idag, den 17 januari, att ett nytt brott, blåljussabotage, införs i brottsbalken. Brottet gör det straffbart att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även:

  • Att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år.
  • Att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Betänkandet ska nu gå ut på remiss.

Blåljusutredningen tillsattes av regeringen i december 2016 och har letts av ledd av riksåklagaren Anders Perklev. Bland annat Advokatsamfundet tidigare ordförande Bengt Ivarsson har varit expert som biträtt utredningen.

Läs mer på regeringens hemsida.