Kungliga Hovstaterna meddelar att H.M. Konungen den 28 januari har beslutat att förläna advokat Jan-Mikael Bexhed H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band. Jan-Mikael Bexhed förlänas medaljen för betydande insatser som jurist och advokat.

Jan-Mikael Bexhed är ledamot av Sveriges advokatsamfunds styrelse sedan 2014. Han är ordförande i arbetsgruppen med uppdrag att utarbeta ett rättspolitiskt program för Sveriges advokatsamfund.

Jan-Mikael Bexhed
Jan-Mikael Bexhed

H.M. Konungens medalj, tidigare Hovmedaljen, instiftades omkring 1814. Den tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Advokater som tidigare har tilldelats H.M. Konungens medalj

Anne Ramberg
12:e storleken i högblått band, 2006

Johan Gernandt
12:e storleken i serafimerordens band, 2013

Axel Calissendorff
12:e storleken i högblått band, 2016

Christian Åhlund
8:e storleken i serafimerordens band, 2017