Under 2017 minskade befolkningens förtroende för rättsväsendet, visar en sammanställning av resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i dag den 16 januari. 55 procent, av befolkningen har stort förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket är en minskning med 6 procentenheter från 2016.

Såväl förtroendet för domstolarna, åklagarna, polisen och kriminalvården backade 2017 jämfört med året innan.

Även 2016 minskade andelen av befolkningen som har stort förtroende för rättsväsendet som helhet.

Det är, enligt undersökningen, något vanligare att kvinnor har stort förtroende för rättsväsendet än att män har det.

Undersökningen visar även att fler oroar sig för brottsligheten i samhället. 29 procent av befolkningen oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, vilket är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten.

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet.

Läs mer på Brottsförebyggande rådets hemsida