Regeringen föreslår idag, den 26 januari, i en lagrådsremiss att det ska bli möjligt med digital hantering av böter och strafförelägganden.

Regeringens förslag innebär bland annat att:

  • Det blir möjligt att godkänna exempelvis böter för fortkörning elektroniskt, till exempel med ett mobilt bank-id.
  • Domstolarna kommer att kunna skriva under digitalt vid domar i brottmål och tvistemål.
  • Kronofogdemyndigheten får ta emot digitala ansökningar om betalningsföreläggande och handräckning.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att genom digital hantering erbjuds medborgarna bättre service och snabbare och enklare kommunikation med myndigheterna. Förslaget öppnar även, menar regeringen, för stora effektiviseringar, inte minst hos Polismyndigheten som varje år hanterar ett mycket stort antal förelägganden i form av exempelvis fortkörningsböter.

Läs mer om förslaget här