Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Delta i undersökning om tvister i gränsöverskridande arvsfrågor

Undersökningen genomförs i sex EU-länder.

Advokatsamfundets ledamöter är inbjudna att delta i en enkätundersökning knuten till projektet FOMENTO "Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor".

Alla som har nu, kommer att ha eller har haft kontakt med gränsöverskridande arvsfall är välkomna att svara på enkätfrågorna.  Enkäten tar ca 5 minuter att besvara.

Fyll i webbenkäten här.

Vill du delta och anonymt svara på några frågor i en intervju (ca 30 minuter) kontakta Robert Boch: r.boch@mediatorzy.pl

Undersökningen genomförs i sex EU-länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige.

Läs mer om projektet här.