Den 1 januari 2018 bildades en ny Riksenhet mot internationell och organiserad brottslighet genom att Åklagarmyndighetens tre internationella åklagarkammare slogs samman till en organisatorisk enhet.

Riksenheten får kansliort i Stockholm och arbetsställen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Chef för riksenheten blir Lise Tamm.

Skälen till att slå ihop de internationella åklagarkamrarna är bland annat ökad enhetlighet i handläggningen, bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling av medarbetarna.

Läs mer om nya riksenheten på Åklagarmyndighetens hemsida