Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har arbetat sedan januari 2016.

Under 2017 har konsumenttvistnämnden prövat 32 ärenden i sak. Alla de ärendena har handlat om nedsättning av arvode. I 13 av fallen biföll nämnden klientens begäran om nedsättning helt eller delvis. Det motsvarar drygt 40 procent av avgörandena. I 19 fall avslogs begäran om nedsättning.

Nämnden avvisade eller avskrev 26 ärenden. Det vanligaste skälet till att ärenden har avvisats är att klienten inte först har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten, vilket är ett av kraven för att konsumenttvistnämnden ska pröva ärendet.

Sammanlagt avgjorde konsumenttvistnämnden således 58 ärenden under 2017. Nämnden höll 6 sammanträden under året. Samtliga beslut var enhälliga.