Fokus: Sådan är dagens advokat

En stor andel av kåren värdesätter möjligheten att kombinera advokatyrket med föräldraskap – och advokaterna menar att det går allt bättre. Men Advokatsamfundets stora undersökning av tillståndet i kåren visar också på sexuella ­trakasserier och att nästan var fjärde advokat har utsatts för hot.

Läs mer

Välkommen till nya Advokaten

Från och med detta nummer har tidskriften Advokaten fått ny form och nytt papper. Att tidningar och tidskrifter görs om är en naturlig del i deras utveckling för att följa med hur deras innehåll och omvärld utvecklas. Senast en större tidningsomgörning genomfördes av tidskriften var 2009, skriver chefredaktör Tom Knutson

Läs mer

Lägsta antalet anmälningar mot advokater på hela 2000-talet

Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var något lägre än 2016 och därmed det lägsta under hela 2000-talet. Den långsiktiga trenden att anmälningarna blir färre fortsätter, trots att antalet advokater ökar.

Läs mer

Anne Ramberg: Om skyldigheten att tillföra resurser

Det finns goda skäl att fokusera på staters legala skyldigheter att tillföra resurser till stöd för mänskliga rättigheter och FN:s hållbarhetsmål, som de följer av Agenda 2030, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

ICC prisas för sin kamp mot värsta brotten

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, är mottagare av Stockholm Human Rights Award 2017. Domstolens president, domare Silvia Fernández de Gurmendi, berättar om både stora framgångar och svåra utmaningar, som domstolen möter i ­arbetet med att bekämpa straffrihet för de värsta brotten i världen.

Läs mer

Så ska jävsfrågor bedömas när biträdande jurister och praktikanter byter byrå

Två vägledningar för anställning och övergång mellan advokatbyråer.

Läs mer

När rättssäkerheten kommer i sista hand

Advokat Viktoria Nyström skriver att efter nästan ett år av genomförda medicinska åldersutredningar kan det konstateras att metoden skapar fler frågetecken än den rätar ut och att metoden i dess nuvarande utformning är allt annat än rättssäker.

Läs mer

Få beviljade konsumentkrav mot advokater under 2017

Konsumenttvistnämnden fick in betydligt fler krav mot advokater under 2017 än året innan. Få konsumenters begäran om nedsättning av arvode har dock bifallits eller delvis bifallits.

Läs mer

Christer Danielsson: #medvilkenrätt – igen

När jag skriver detta har det gått två månader sedan Svenska Dagbladet publicerade uppropet #medvilkenrätt, skriver ordförande Christer Danielsson.

Läs mer