Offentliga biträden som gör allvarliga fel får fortsätta att arbeta på uppdrag av Migrationsverket, visar en granskning som Sveriges Radios program Kaliber gjort. Kaliber har granskat 50 fall från de senaste två åren där advokater och jurister missat deadline för överklagan. Granskningen visar att de i de allra flesta fall ändå har kunnat fortsätta att arbeta med asylsökande personer, på uppdrag av Migrationsverket.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger till Sveriges Radio att Advokatsamfundet ser allvarligt på advokater som försitter tiden och uppgifterna som framkommit.

– Det är oacceptabelt och det får inte hända. Just i de här fallen så är det livsavgörande beslut. Även om man hade fått sin sak prövad i domstol så är det inte säkert att domstolen hade gjort en annan bedömning, men klienten ska aldrig behöva riskera en rättsförlust för att advokaten inte sköter sitt uppdrag med tillbörlig omsorg, säger Anne Ramberg.

– För att Advokatsamfundet ska kunna agera krävs att vi får information från Migrationsverket, domstolarna eller den asylsökande. I alla fall agerar samfundet.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida