Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Disciplinärende har inletts

I anledning av de uppgifter som har förekommit i media och på sociala medier, rörande en advokat som påstås ha anlitat den numera för terrorbrottet på Drottninggatan åtalade personen, har generalsekreteraren inlett ett disciplinärende.