Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Perklev ny president för Svea hovrätt

Nya cheferna utsedda för HD, HFD och Svea hovrätt.

Regeringen har idag, den 1 februari, utnämnt hovrättspresident i Svea hovrätt och ordförande i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Nuvarande riksåklagare Anders Perklev efterträder Fredrik Wersäll som president för Svea hovrätt.

Justitierådet Anders Eka har utnämnts till ordförande i Högsta domstolen och Helena Jäderblom tar över som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.