Regeringen har idag, den 1 februari, utnämnt hovrättspresident i Svea hovrätt och ordförande i Högsta domstolen respektive Högsta förvaltningsdomstolen.

Nuvarande riksåklagare Anders Perklev efterträder Fredrik Wersäll som president för Svea hovrätt.

Justitierådet Anders Eka har utnämnts till ordförande i Högsta domstolen och Helena Jäderblom tar över som justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.