Ett offentligt biträde från Västra Frölunda i sydvästra Göteborg, som var förordnad i ett LVU-mål med förhandling i Förvaltningsrätten i Malmö, beviljas av kammarrätten ersättning för ytterligare 1,5 timmars tidsspillan.

Biträdet yrkade i förvaltningsrätten ersättning för två resor såsom ett lokalt verksamt biträde. Han yrkade sammanlagt ersättning för 6 timmars tidsspillan och utlägg för 40 mils bilresa, men beviljades bara ersättning som om han var verksam i Helsingborg för fyra timmars tidsspillan och två resor Helsingborg–Malmö om totalt 28 mils bilresa, varpå biträdet överklagade till kammarrätten och får nu rätt till ytterligare ersättning för tidsspillan i linje med sitt yrkande.

Kammarrätten i Göteborg refererar till HFD 2016 ref. 30, enligt vilket ersättning för tidsspillan och utlägg som är hänförlig till resa ska utgå med samma belopp som en försvarare med verksamhet tio mil från domstolsorten skulle ha tillerkänts när det är fråga om ett tätbebyggt område.

Kammarrätten i Göteborg mål nr 6116-17