Advokatsamfundets informationsträffar för asylsökande är ett nystartat projekt som riktar sig till de som är asylsökande och som är intresserade av att få information om aktuella frågor.

Föreläsningarna hålls på engelska och går av stapeln klockan 12.00–13.00 i Advokatsamfundets lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Det första tillfället är måndagen den 12 september och kommer att handla om familjeåterförening.

Anmälan i förväg krävs, maila till anna.nordstrom@advokatsamfundet.se

Advokatsamfundet har en rad projekt som riktar sig till den som är ensamkommande barn eller ungdom, eller som nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Läs mer om projekten här.