Enligt Migrationsverkets senaste prognoser väntas antalet migrationsmål hos Sveriges Domstolar vara fördubblade under 2017 jämfört med 2015. Redan under årets första sju månader i år ökade antalet migrationsmål på domstolarna med 27 procent jämfört med samma period året innan. Den största ökningen återfinns vid Migrationsdomstolen i Stockholm.

För att möta ökningen av migrationsmål kommer ett antal domare i den sedan tidigare etablerade förstärkningsstyrkan att avsättas för tjänstgöring i migrationsdomstolarna. Flera domare från allmän domstol kommer också att utlånas till migrationsdomstol. Även möjligheten att anlita pensionerade domare kommer att användas.

Domstolsverkets prognoser inför budgetpropositionen visar att anslaget för migrationsdomstolarna behöver förstärkas med cirka 450 miljoner kronor för 2017 och lika mycket för 2018.

Länk till Sveriges Domstolars pressmeddelande