På lördagsmorgonen den 20 augusti intervjuades Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i TV4:s Nyhetsmorgon bland annat med anledning av att regeringen tillsatt en snabbutredning som ska se över förutsättningarna för att snabbare kunna fälla dem som bränner bilar.
– Lagstiftningen kan inte lösa alla de samhällsproblem som vi står inför. Ökad repressivitet, strängare straff och så vidare är inte lösningen på problemet, sa Anne Ramberg.

Diskussionen om ett eventuellt tiggeriförbud är generalsekreterare Anne Ramberg också kritisk till:
– Det är ett obehagligt förslag. Man ska komma ihåg att majoriteten är romer, personer i huvudsak kommer från Rumänien och Bulgarien som är otroligt diskriminerade i sina egna länder. De lever under omänskliga förhållanden där. Hela Europa har ett ansvar, det har vi i Sverige också. Alla människor som vistas i Sverige har rätt att få sina rättigheter skyddade. Många av dem som sitter och tigger skulle, om de inte var EU-medborgare, nog ha skyddsskäl och få asyl här.

Generalsekreteraren menar i Anne Ramberg intervjun även att lagstiftningsarbetet sker allt snabbare och mindre noggrant till följd av bland annat de senare årens stora flyktingströmmar till Europa.
– Den senare asyllagstiftningen är ett exempel på det. Det finns flera skäl till det, lagstiftningsarbetet görs inte lika omsorgsfullt längre och det är lite av panikåtgärder som vidtas. Det finns en tendens av populism i det, men jag ska också säga att det är svårt att vara politiker. För de måste ta ett ansvar för helheten, sa Ramberg.

Se hela TV-inslaget här.