Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige. Rapporten bygger på intervjuer med poliser och kriminalunderrättelsetjänstens kartläggningar som menar att antalet kriminella sammanslutningar i Sverige har ökat kraftig under de senaste 20 åren.

Rapportens slutsats är att tillväxten av kriminella grupper och nätverk är ett samhällsproblem som kan leda till otrygghet och minskat förtroendet för samhällets institutioner. Brå skriver att grupper med koppling till förorter och familjer utmanar myndigheternas förmåga att upprätthålla lag och ordning, vilket leder till en tystnadskultur där personer i framförallt socialt utsatt områden är återhållsamma med att samarbeta med myndigheterna. Det gör det svårt för att få information och ännu svårare att få personer att vittna i domstol.

Läs hela Brottsförebyggande rådets rapport här: