Advokatsamfundet ordnar en informationskväll på samfundets kansli för allmänheten om asylrätten och aktuell lagstiftning under ledning av advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita.

Informationen är kostnadsfri och är en del av Advokatsamfundets nya satsning på information till allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor.

Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat i utlänningsrätt på juristprogrammet vid Göteborgs universitet.

Ignacio Vita är advokat vid advokatbyrån Ignacio Vita med inriktning på asyl- och migrationsrätt. Han processar både nationellt och inför Europadomstolen för mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i migrationsmål och undervisar verksamma jurister i ämnet.

Tid: Den 22 augusti kl. 17–18
Plats: Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Anmälan till informationskvällen via e-post, kursinfo@advokatsamfundet.se.