Med anledning av den nya lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som trädde i kraft den 20 juli, ordnar Advokatsamfundet en extrainsatt kursdag om de förändringar lagen innebär och de konsekvenser detta kan antas få för asylsökande och det offentliga ombudets arbete och argumentation.

Kursen leds av advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita samt Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

Målgruppen är advokater och biträdande jurister som är offentliga ombud i asylärenden.

Kursen beskriver innehållet i den nya tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, Migrationsverkets syn på den nya lagen, och påverkan på handläggningen av asylärenden. 

Frågor om flyktingstatus, rättsfall och problematiken kring statslösa flyktingar diskuteras med fokus på ombudets argumentation. Kursen tar också upp synnerligen ömmande omständigheter i dess nya form (särskilt med inriktning på barn och barnfamiljer) och familjeåterförening. Den behandlar också Migrationsverkets information den 4 juli om ett nytt arbetssätt, med bland annat en ”utredningsplikt”, som påverkar det offentliga biträdens arbetsuppgifter.

Mer information och anmälan