Advokatsamfundet inledde igår den 22 augusti sin satsning på juridiska föresläsningar i Advokatsamfundets lokaler som vänder sig direkt till allmänheten.
– Det finns ett stort behov av information kring rättsfrågor hos allmänheten. Det är särskilt viktigt nu när vi sedan en tid har ett högt och känslostyrt tonläge i debatten och medierapporteringen om rättssäkerhet och rättsfrågor, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Det här första tillfället behandlade den nya, tillfälliga asyllagstiftningen som efter riksdagens beslut gäller sedan från och med den 20 juli och tre år framåt. Föreläsningen började med att Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer berättade om lagen som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige.

Advokaterna Petter Aasheim och Ignacio Vita, båda inriktade på asyl- och migrationsrätt,
beskrev och svarade sedan på frågor från åhörarna om den nya lagstiftningens innebörd och skillnader jämfört med tidigare gällande utlänningslagen.
– Det var tidigare relativt små detaljer som skiljde mellan att vara flykting och alternativt skyddsbehövande, och det var inte jätteviktigt att man klassades som flykting när man sökte asyl i Sverige. Men idag gör det enorm skillnad. Med flyktingstatus får man rätt till resedokument, familjeåterföring och uppehållstillstånd i tre år, jämfört med enbart 13 månaders uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, sa Petter Aasheim.

Ignacio Vita menade att den nya lagstiftningen kommer att innebära stora utmaningar för advokatkåren:
–Den tidigare nationella lagstiftningen ersätts med en lagstiftningen som i praktiken ger samma skydd som internationella konventioner. Det gör att Europakonventionen och barnkonventionen, som tidigare bara har varit ett komplement till svenska myndigheter och domstalar, nu får en enorm betydelse. Vi advokater måste lära oss att argumentera utifrån dessa konventioner, principer vi inte är vana vid.  Det kommer att bli en utmaning för oss att förena den nya lagen med barn- och Europakonventionen. 

Drygt 50 personer kom till Advokatsamfundets första öppna föreläsning. En av åhörarna var Joakim Thuren.
– Jag läste om föresläsningen på Twitter och blev nyfiken eftersom jag inte visste särskilt mycket om vad den nya lagen. Jag tycker det var väldigt intressant att få veta mer om den, särskilt att det blivit betydligt viktigare huruvida asylsökande får flyktingstatus eller inte, säger han.

Under hösten kommer Advokatsamfundet att genomföra en informationskväll i månaden om olika rättspolitiska och juridiska ämnesområden. Man kommer även att arrangera informationskvällar för enbart asylsökande.