Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden

Kostnadsfri föreläsning för allmänheten 15 september.

Advokatsamfundet inbjuder till kostnadsfri föreläsning för allmänheten om

Försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden

Vad är en försvarsadvokats uppdrag och vilka är de grundläggande principer som vägleder försvarsadvokaten i en brottmålsrättegång?  

Föreläsaren Johan Eriksson är advokat och verksam vid Försvarsadvokaterna i Stockholm. Han har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor och har sedan 1994 uteslutande arbetat med straffrätt. Johan Eriksson har varit försvarare i flera medialt uppmärksammade rättegångar under senare år.

Föreläsningen är kostnadsfri och är en del av Advokatsamfundets nya satsning på information till allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor.

Tid och plats

Torsdagen den 15 september kl. 17.30–18.30 på Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan skickas till receptionen@advokatsamfundet.se. Vänligen uppge namn, e-postadress, personnummer samt ev. organisation. Medtag giltig id-handling för inpassage.