Advokatsamfundet inbjuder till kostnadsfri föreläsning för allmänheten om

Försvarsadvokatens uppdrag och kärnvärden

Vad är en försvarsadvokats uppdrag och vilka är de grundläggande principer som vägleder försvarsadvokaten i en brottmålsrättegång?  

Föreläsaren Johan Eriksson är advokat och verksam vid Försvarsadvokaterna i Stockholm. Han har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor och har sedan 1994 uteslutande arbetat med straffrätt. Johan Eriksson har varit försvarare i flera medialt uppmärksammade rättegångar under senare år.

Föreläsningen är kostnadsfri och är en del av Advokatsamfundets nya satsning på information till allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor.

Tid och plats

Torsdagen den 15 september kl. 17.30–18.30 på Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4 i Stockholm.

Anmälan skickas till receptionen@advokatsamfundet.se. Vänligen uppge namn, e-postadress, personnummer samt ev. organisation. Medtag giltig id-handling för inpassage.