Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska se över hur de bättre kan samarbeta och själva ta initiativ för att förbättra arbetet mot finansiering av terrorism.

-Samhället kommer att kunna slå hårdare mot finansieringen av terrorism när fler myndigheter jobbar samlat. Det pågår mycket bra arbete redan i dag, men vi vill se att de ännu mer tar tillvara respektive myndighets kompetens, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Beslutet är en uppföljning av Sveriges strategi mot terrorism som antogs i augusti förra året.

Säkerhetspolisen får i uppdrag att leda och samordna arbetet samt att ansvara för att redovisa uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

 

Läs pressmeddelandet