Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Bekämpningen av terrorfinansiering ska effektiviseras

Regeringen har gett ett antal myndigheter i uppdrag att vidareutveckla och förstärka sitt samarbete för att effektivare bekämpa finansieringen av terrorism.

Säkerhetspolisen, Polismyndigheten (Finanspolisen), Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ska se över hur de bättre kan samarbeta och själva ta initiativ för att förbättra arbetet mot finansiering av terrorism.

-Samhället kommer att kunna slå hårdare mot finansieringen av terrorism när fler myndigheter jobbar samlat. Det pågår mycket bra arbete redan i dag, men vi vill se att de ännu mer tar tillvara respektive myndighets kompetens, säger inrikesminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Beslutet är en uppföljning av Sveriges strategi mot terrorism som antogs i augusti förra året.

Säkerhetspolisen får i uppdrag att leda och samordna arbetet samt att ansvara för att redovisa uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

 

Läs pressmeddelandet