Andelen utländska medborgare som utvisas på grund av att de har begått brott har varierat över tiden. Under 2000-talet ledde i genomsnitt 734 tingsrättsdomar per år till utvisning. År 2004 var antalet högst med 1 047 beslut om utvisning.

Under perioden 2000–2014 utvisades mellan 50 och 85 procent av de utländska medborgare som inte var folkbokförda i Sverige och som dömdes för allvarliga brott som till exempel mord, dråp, synnerligen grov misshandel, våldtäkt och grovt narkotikabrott. Men nästan hälften av dem som utvisades på grund av brott under perioden utvisades på grund av stöld, rån och andra tillgreppsbrott.

Dömda utländska medborgare som var folkbokförda i Sverige utvisades i mindre omfattning, bland annat till följd av deras anknytning till landet.

Läs hela Brås analys här