Som 19-åring flydde Mahmut Baran från byn Kuşca i Turkiet, där alla talar kurdiska, till Sverige. Med sig hade han en gymnasieutbildning. Kunskaperna i engelska var begränsade och svenska behärskade han till en början inte alls.

– Jag insåg snabbt att jag var handikappad utan kunskaper i svenska och satsade på att lära mig språket. Goda kunskaper i svenska har varit nyckeln till min karriär, sade Mahmut Baran under en föreläsning på Advokatsamfundet den 24 maj.

Justitierådet Mahmut Baran
Mahmut Baran, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, delade med sig av tankar kring karriärval och karriärmöjligheter under en föreläsning på Advokatsamfundet tisdagen den 24 maj.

Efter kurser i svenska på olika studieförbund och Komvux kom han in på ekonomutbildning på Stockholms universitet. Därefter har karriären varit spikrak. Han har bland annat arbetat med kapitalbeskattning på Skatteverket. Under tiden som tjänsteman läste han också in en jur. kand. När han hade fått sin examen i juridik rekryterades han till advokatfirman Lagerlöf & Leman som senare blev Linklaters. Efter några år gick han över till advokatbyrån Bird & Bird, där han hjälpte till att bygga upp skatteavdelningen.

Övergången från att vara statligt anställd tjänsteman till att bli konsult på en advokatbyrå innebar en stor omställning.

– Som maktutövare på en myndighet är det jag som tjänsteman som bestämmer vad som är gällande rätt. Som konsult är det man säger bara ett inlägg i debatten. Du ska utifrån gällande rätt ge råd.

Mahmut Baran trivdes bra med advokatrollen och hade inga planer på att byta yrke när han i december 2013 uppmanades av ett justitieråd att söka en tjänst som justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det kom som en överraskning och det var mycket smickrande att ens komma ifråga.

Mahmut Baran följde uppmaningen. Den 14 oktober 2014 tillträdde han tjänsten.

Under föreläsningen konstaterade han att det finns fyra huvudsakliga arbetsområden inom juridiken – att vara myndighetsutövare, advokat, domare eller att arbeta med lagstiftningsarbete.

– Nu har jag täckt tre av dessa områden. Jag har inte så stor erfarenhet av lagstiftningsarbete, även om jag kom i kontakt med det på Skatteverket när vi föreslog förändringar av skattelagstiftningen.

Mahmut Baran berättade också att han aldrig har planerat sin karriär.

– Min karriär har skapats av tillfälligheter, men jag har alltid försökt göra mitt bästa på jobbet. Att göra ett bra, grundligt arbete är det som bäst hjälper dig i karriären, sade han.

Läs mer i nästa nummer av tidskriften Advokaten.