En man var häktad på grund av att han var misstänkt för grov misshandel. Han ålades under cirka fyra månader restriktioner avseende gemensam vistelse, brev eller annan försändelse, besök och telefonsamtal. Enligt JO har inte mannen beviljats lättnader i restriktionerna i tillräcklig omfattning, särskilt eftersom han inte tilläts ha någon kontakt med sin hustru under hela brottsutredningen. Restriktionerna i förhållande till hustrun var, enligt JO, oproportionerligt ingripande. JO anser att det borde ha varit möjligt att tillåta vissa brevförsändelser och bevakade besök efter att förundersökningen delgetts mannen.

I sitt beslut betonar JO vikten av att den som är häktad inte underkastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än vad som är absolut nödvändigt.

 

Läs hela JO:s beslut