Utsättningsschemat innebär bland annat att ungdomsmål och häktade mål med en förhandlingstid understigande tre timmar ska sättas ut på måndagar och torsdagar. Schemat börjar tillämpas genast. Det kommer att följas upp och utvärderas löpande.