Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gemensamt utsättningsschema

Stockholms tingsrätt har efter samråd med City åklagarkammare och företrädare för brottmålsadvokaterna i Stockholm beslutat att införa ett gemensamt utsättningsschema. 

Utsättningsschemat innebär bland annat att ungdomsmål och häktade mål med en förhandlingstid understigande tre timmar ska sättas ut på måndagar och torsdagar. Schemat börjar tillämpas genast. Det kommer att följas upp och utvärderas löpande.