I samband med att ett mål överklagades till hovrätten ingav ombudet en kostnadsräkning ifall prövningstillstånd inte skulle meddelas. När målet var i slutskedet ingavs en ny kostnadsräkning, men i denna glömde ombudets sekreterare att lägga till tiden som avsåg den första kostnadsräkningen – fem timmars arbete. Sekreteraren insåg omedelbart sitt misstag och skickade in en ny kostnadsräkning. Men hovrätten tillerkände ombudet bara ersättning i enlighet med den första kostnadsräkningen som inte inräknade de första fem timmarna. Ombudet anser att han ska tillerkännas ersättning för ytterligare fem timmars arbete.

Högsta domstolens mål nr Ö 1692-16 (Göta hovrätts mål nr T 965-15)