Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

HD prövar ombuds rätt till ersättning efter felaktig kostnadsräkning

Ett ombud glömde att inkludera timmar avseende utfört arbete i sin kostnadsräkning. Misstaget rättades till omedelbart, men hovrätten tillerkände honom inte ersättning för samtliga timmars arbete. Högsta domstolen meddelar nu prövningstillstånd.

I samband med att ett mål överklagades till hovrätten ingav ombudet en kostnadsräkning ifall prövningstillstånd inte skulle meddelas. När målet var i slutskedet ingavs en ny kostnadsräkning, men i denna glömde ombudets sekreterare att lägga till tiden som avsåg den första kostnadsräkningen – fem timmars arbete. Sekreteraren insåg omedelbart sitt misstag och skickade in en ny kostnadsräkning. Men hovrätten tillerkände ombudet bara ersättning i enlighet med den första kostnadsräkningen som inte inräknade de första fem timmarna. Ombudet anser att han ska tillerkännas ersättning för ytterligare fem timmars arbete.

Högsta domstolens mål nr Ö 1692-16 (Göta hovrätts mål nr T 965-15)