https://www.advokatsamfundet.se/upload/Advokaten/Advokaten2016_4_270.jpg

De affärsjuridiska byråerna – bransch i förändring

Det är full fart och bråda dagar på de affärsjuridiska advokatbyråerna. Men himlen är inte molnfri. Såväl den utländska som den inhemska konkurrensen fortsätter att öka. Och dragkampen om de bästa unga juristerna är tuff.

Läs mer

Om kärnvärden och jävssmitta

En fråga som i takt med internationaliseringen och framväxten av de stora affärsjuridiska byråerna kommit i fokus, är reglerna om intressekonflikter. Frånvaro av intressekonflikter är nödvändiga för att effektivt kunna upprätthålla de grundläggande kärnvärdena: oberoende, lojalitet och tystnadsplikt, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

När det oväntade sätter ledarskapet på prov

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson höll ett av huvudanförandena på årets Rakelkonferens och delade med sig av sina erfarenheter från det dramatiska året 2015.

Läs mer

Advokatsamfundets fadderprojekt: En givande kontakt

Advokat Johan Bojs berättar varför han är fadder till en ensamkommande flyktingpojke i Advokatsamfundets fadderprojekt.

Läs mer

Percy Barnevik: ”Möteskulturen sprider sig som en pest”

Undvik långa ofokuserade möten, decentralisera, acceptera misstag och var tillgänglig. Det är några av ingredienserna i ett bra ledarskap, enligt näringslivsprofilen Percy Barnevik.

Läs mer

Nya råd om uppdraget som särskild företrädare för barn

Advokatsamfundet har kompletterat sin PM om uppdrag för svaga och utsatta klienter med ett avsnitt om advokatens uppdrag som särskild företrädare för barn. 

Läs mer